SecureLink Breakfast Session: The Final Frontier Beyond Your Perimeter

Christian Sandberg, Head of Beyond the Perimeter Security Experts, Check Point

Måten man jobber med IT på endrer seg. Mobilitet og fleksibilitet er viktig i de fleste stillinger i alle bransjer. Hvordan passer dette med dagens sikkerhetsutfordringer? Hvordan skal man forholde seg til at de klare grensene mellom hva som er interne/eksterne nettverk viskes ut? Du vil få en oversikt over trusselbildet, hva man må tenke på og hva du kan få hjelp med.

Påmelding