CPX Norway 2019

Cloud. Mobile. Threat Prevention. Velkommen til fremtidens cybersikkerhet!

Påmelding og agenda

Digitalisering har fått en sentral rolle i dagens samfunn. Den raske teknologiske utviklingen skaper uendelig mange nye muligheter, samtidig som den gjør brukere, bedrifter og til og med nasjoner mer og mer sårbare. Derfor er det helt avgjørende å kunne forutse hvordan de sofistikerte cybertruslene utvikler seg og være forberedt for nådagens trusselbilde.

På årets CPX vil man få konkrete råd om hvordan man beskjemper hittil ukjent skadevare ved hjelp av innovative løsninger på tvers av alle plattformer. Vi vil ta for oss utfordringene sikkerhetsspesialister som deg, brukere som deg og ledere som deg, må forholde seg i det daglig. På slutten av dagen er målet vårt at du sitter igjen med oppdatert kunnskap og en klar ide på hvordan din organisasjon bør agere for å håndtere trusselbildet vi ser i 2019 og fremover.

Du vil få innsyn i neste generasjon IT-sikkerhetsteknologi og få:

  • Lære hvordan konsolidert sikkerhetsarkitektur effektiviserer den totale IT-sikkerhetstrategien
  • Få presentert trusselbildet og verktøy man trenger for å respondere på cybertruslene
  • Få innsikt i hva andre organisasjoner har foretatt seg for å håndtere det vi definerer som 5. generasjons angrepsvektor
  • Få inspirasjon rundt innovative strategier for å sikre virksomheten din i dag og inn i fremtiden
  • Utforske vår Tech Expo, hvor du kan fordype deg i ulike teknologier og løsninger, stille spørsmål og få demonstrert det i praksis
  • Delta i teknisk deep-dive sesjon med våre sikkerhetseksperter
  • Bygge nettverk med eksperter som brenner for IT-sikkerhet

Velkommen!

Påmelding og agenda