Check Point, Pulse Secure og SecureLink Seminar

Effektiviser din adgangskontroll!

Hvordan kan du få bedre og sikrere tilgangskontroll til dine tjenester?

Velkommen til Lunch & Learn den 20. mars hos SecureLink Norge sammen med våre partnere Check Point og Puls Secure. Tema er hvordan du kan forhindre cyberangrep med en tryggere og smidigere tilgang til dine applikasjoner og ressurser, uansett hvilken type enhet dine ansatte bruker og hvor de befinner seg.

Med hjelp av Check Point API for «Identity Awareness» integrerer Pulse Secure sine løsninger på en veldig god måte, hvor Check Point får identitet, IP og rolleinformasjon fra allerede kontrollerte enheter og godkjente brukere. Informasjonen kan da brukes til å skape et bedre regelverk som kombinerer applikasjoner og identitet for en utvidet kontroll. Det gir bedre tilgangskontroll og bedre sporbarhet og automatisk håndtering ved sikkerhetshendelser.

Agenda

Secure access solution (Pulse Secure)
Identity Awareness and Advanced Threat Prevention (Check Point)
Demo
Q&A
Lunsj

Påmelding

Begrenset antall plasser, svarfrist innen 10 mars.