Invitation til informationsmøder om 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

Sammen med Wingmen og SKI inviterer vi til informationsmøder om 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger nærmere  delaftale 3 – IT-sikkerhed.

Rammeaftalen træder i kraft pr. 1. oktober og kommer til at få stor betydning for det offentliges indkøb af IT-sikkerhedsprodukter de kommende 4 år.

På informationsmødet vil vi i samarbejde med SKI gennemgå den nye rammeaftale og tildelingsformerne med fokus på bedst mulig udnyttelse af aftalen, samt hvordan Wingmen Solutions og Securelink Danmark kan tilføre værdi til produkter købt på aftalen.

Informationsmøderne afholdes både I København og Aarhus.

Agenda:

  • Velkomst ved Kåre Christensen og Mårten Toll-Söderblom
  • Overordnet gennemgang af rammeaftalen, og tildelingsformerne v. Casper Lyng Lundager, kontraktansvarlig, SKI
  • Præsentation af Wingmen Solutions og SecureLink Danmark som leverandører
  • Mulighed for spørgsmål

Vi slutter af med en god frokost, hvor der vil være rig mulighed for at networking..

Tilmelding

Tilmeld dig til Eva Mossing på [email protected]

Dette seminar foregår i Brøndby, København.
Se seminar for Aarhus her.