11607

Security Maturity Survey

Met deze basis Security Maturity Assessment krijgt u een eerste blik op hoe volwassen uw organisatie is met betrekking tot cyberbeveiliging. Het SecureLink Security Maturity Model is gebaseerd op drie elementen: mensen, processen en technologie.

Als u de onderstaande korte enquête hebt voltooid, krijgt u een score voor deze drie elementen en een totaalscore. Elke score wordt kort uitgelegd. Houd er rekening mee dat deze scores slechts een indicatie zijn. Als u een nauwkeuriger en gedetailleerder rapport wilt, moet een volledig Security Maturity Assessment worden uitgevoerd.

Security-Maturity-Audit

Bereken uw score!

Load More Posts