Disclaimer

Deze website, met inbegrip van alle hulpmiddelen, wordt door SecureLink aangeboden ‘in de huidige staat’. SecureLink doet geen uitspraken of geeft geen garanties van ongeacht welke aard, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de werking van de website en de informatie, content, materialen, hulpmiddelen, services en/of producten die zijn opgenomen op de website. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, wijst SecureLink alle garanties, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel, van de hand.

SecureLink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en zijn hulpmiddelen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) directe, indirecte, incidentele en gevolgschade, alsook door het gerecht opgelegde schadevergoedingen.

Copyright

De gehele inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, illustraties, logo’s, pictogrammen, audioclips en software, is eigendom van SecureLink of de aanbieders van de inhoud, en wordt beschermd door het auteursrecht. De samenstelling (d.w.z. de verzameling, ordening en presentatie) van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van SecureLink en wordt beschermd door het auteursrecht. Alle op deze website gebruikte software is eigendom van SecureLink of haar aanbieders van software en wordt beschermd door het auteursrecht. De inhoud en de software op deze website kunnen worden gebruikt als bron, onder vermelding van duidelijke verwijzingen. Elk overig gebruik, met inbegrip van de reproductie, aanpassing, verspreiding, verzending, herpublicatie, weergave of opvoering van de inhoud van deze website is strikt verboden.