Amnesty International

Amnesty International doet beroep op de expertise van SecureLink

Achtergrond

Amnesty is een wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten. In meer dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het internationale hoofdkantoor in Londen verricht onderzoek naar mensenrechtenzaken. De nationale kantoren doen dit op nationaal niveau en zijn op zekere hoogte autonoom. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen. In Amsterdam zijn zo’n 200 mensen werkzaam en wordt ook de lokale IT gefaciliteerd.

“Met verwerkers delen wij informatie vaak via een SFTP-server, maar het inregelen hiervan kost tijd. Daarom hebben wij gekozen voor Cryptshare. Hiermee kunnen wij gevoelige informatie in emailberichten beveiligd en gebruiksvriendelijk uitwisselen,”
Ed van Velzen, IT Director

Amnesty International1

Weten welke technologie
we hebben gebruikt voor deze case?

Bekijk technologie

Download deze referentiecase
voor het gehele document.

Download PDF

Amnesty International

Uitdaging

“Amnesty International verschilt zeker van een standaard commerciële organisatie. Wij moeten heel voorzichtig omgaan met persoonsgegevens. De gevoelige informatie van slachtoffers van mensenrechtenschendingen en mensenrechtenverdedigers mogen zeker niet in handen komen van overheden en machthebbers die hier misbruik van zouden kunnen maken. Dit gaat verder dan de AVG en GDPR,” vertelt Ed van Velzen, verantwoordelijk voor IT in Nederland. “Daarnaast zijn wij misschien een grote naam, maar niet iedereen is het met ons eens. Zeker niet de machthebbers waartegen wij ageren. Je kunt stellen dat wij zeker in de belangstelling staan bij organisaties die ons geen warm hart toedragen.”

“Ook wordt er veel gereisd naar landen die minder veilig zijn. Zeker als dit een land betreft met code rood, wordt er een security briefing gegeven. Ik doe dit ook op het digitale vlak. Daarbij is het belangrijk dat men niet teveel op de persoon herleidbare informatie bij zich draagt en dat de apparatuur en tools die gebruikt worden, veilig zijn.”

Oplossing

Cryptshare – Making email better

Cryptshare

Wilt u Cryptshare zelf uitproberen?
Test het nu gratis als zakelijke gebruiker of beheerder.

Weten welke technologie
we hebben gebruikt voor deze case?

Bekijk technologie

Download deze referentiecase
voor het gehele document.

Download PDF