Fioretti College

Het Fioretti College laat de in- en externe systemen pentesten door SecureLabs

Achtergrond

Het Fioretti College in Veghel is een middelbare school voor mavo, vmbo en pro leerlingen. Het Fioretti College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

“Met de uitbreiding van de Wbp met de meldplicht datalekken en de komst van de GDPR is er bij het management, bestuur en personeel van het Fioretti College meer bewustwording ontstaan. Hebben wij het goed voor elkaar? Zijn wij voorbereid op hackers? Zijn personeels- en leerlinggegevens makkelijk benaderbaar van buitenaf? Deze vergrote bewustwording is dé perfecte gelegenheid om onze in- en externe systemen te testen.”
John Kivits, Hoofd ICT

Fioretti-College

Weten welke technologie
we hebben gebruikt voor deze case?

Bekijk technologie

Download deze referentiecase
voor het gehele document.

Download PDF

fioretti-college

Uitdaging

Wbp en GDPR

Scholen zijn sinds de wet meldplicht datalekken verplicht om datalekken te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 worden tevens nieuwe Europese regels van kracht • de General Data Protection Regulation. “Onze bedrijfsvoering moeten wij op deze nieuwe wetgeving inrichten. Mogelijke inbreuken, menselijke of technische fouten moeten gesignaleerd kunnen worden en de procedures, met daarin onder meer rollen en verantwoordelijkheden om te voldoen aan de meldplicht, moeten bekend zijn”, aldus John Kivits, Hoofd ICT van het Fioretti College.

Dit hebben wij gedaan voor het Fioretti College

Penetratietest

Met een vulnerability assessment en/of penetratietest krijgt een organisatie inzicht in de technische kwetsbaarheden van haar IT-omgeving(en) en de mogelijke exploitatie hiervan door kwaadwillende(n). Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan het onderzoek bestaan uit een breed inzicht in kwetsbaarheden (vulnerability assessment) of een gerichte aanval (penetratietest) om antwoord te geven op een of meerdere onderzoeksvragen.

Meer informatie

Oplossing

Een slager mag zijn eigen vlees niet keuren

Door de vernieuwde wetgeving is bij het management, bestuur en personeel van het Fioretti College meer bewustwording ontstaan. Hebben wij het goed voor elkaar? Zijn wij voorbereid op hackers? Zijn personeels- en leerlinggegevens makkelijk benaderbaar van buitenaf? Hebben wij controle over onze systemen? Welke risico’s lopen wij en welke kosten zijn hieraan verbonden? Deze vergrote bewustwording is dé perfecte gelegenheid om de in- en externe systemen te testen.

Met de penetratietest van SecureLabs wordt inzicht geboden in de mate waarin de ICT infrastructuur bestand is tegen aanvallen van buitenaf en kunnen onverwachte zwakke plekken in de beveiliging worden blootgelegd.

Weten welke technologie
we hebben gebruikt voor deze case?

Bekijk technologie

Download deze referentiecase
voor het gehele document.

Download PDF