Insluiping

De definitie van insluiping volgens de encyclopedie is: “Het zich toegang verschaffen tot een woning of een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, doorgaans met de bedoeling van het plegen van diefstal.”

Om te voorkomen dat u als organisatie werkelijk slachtoffer wordt van insluiping door onbevoegden, bieden wij een insluipingsdienst aan die ervoor ontworpen is om inzichtelijk te maken hoe kwetsbaar u bent voor een dergelijke dreiging. Gedurende een vooraf overeengekomen periode zullen een aantal pogingen gedaan worden om toegang te krijgen tot een fysieke locatie zonder daarbij de wet te overtreden of fysieke schade aan te richten aan de eigendommen van de klant.

Vervolgens inventariseren en documenteren wij welke informatie er zonder enige inspanning zichtbaar toegankelijk is. Deze bevindingen worden gerapporteerd en gepresenteerd aan de klant.

Uitbreidingsmogelijkheden

Indien gewenst kan de insluiping uitgebreid worden met de mogelijkheid tot het achterhalen van bedrijfsgegevens waarbij wij fysieke informatie proberen te achterhalen uit bijvoorbeeld afvalcontainers, papierbakken, niet afgesloten bureaulades/archiefkasten etc.

Daarnaast kan de insluiping uitgebreid worden met het aannemen van een andere identiteit door de insluiper indien de opdrachtgever dit wenst of indien de situatie hierom vraagt om de veiligheid van onze medewerker te kunnen garanderen. Bij het aannemen van een andere identiteit zullen wij binnen de regels van de wet acteren.

Offerte opvragen

Identiteit voorbeelden

  • Koerier;
  • Pizza bezorger;
  • Externe (IT) consultant;
  • Leverancier of Klant.

Meer weten over een insluiping?