LiveScan – Vulnerability Scanner

LiveScan: The live vulnerability scanner

Om te kunnen overleven in de huidige markt moeten netwerken veilig, open en met elkaar verbonden zijn om eenvoudig informatie te kunnen uitwisselen met klanten, leveranciers en business partners over de hele wereld. Zonder goed management kunnen deze voordelen ook serieuze beveiligingsrisico’s tot gevolg hebben.

De huidige dreigingen voor informatie beveiliging zoals internet wormen, Denial of Service aanvallen, virussen, en andere vormen van binnendringing zijn steeds verder ontwikkeld, komen steeds vaker voor en zijn gevaarlijker dan ooit. De toename van gevonden kwetsbaarheden in combinatie met de snelheid waarmee nieuwe dreigingen worden ontwikkeld maken deze uitdaging alleen maar moeilijker.

Vulnerability scanning sofware

De LiveScan dienst is een Software as a Service oplossing wat betekent dat de naast de geconfigureerde scans, de klant zelf verbinding kan maken met de LiveScan omgeving om vanuit deze omgeving zelfstandig (ad-hoc) scans uit te voeren. De LiveScan rapportages geven inzicht in de werking van het patchmanagement proces conform het huidige beleid.

De LiveScan is in te zetten voor zowel de interne- als externe IT omgeving.

“Het meten en beheren van netwerk risico’s is een significante uitdaging voor bedrijven van elke omvang.”

Network vulnerability scanner

Het managen van kwetsbaarheden binnen een infrastructuur is van groot belang om uw omgeving veilig te houden. Het tempo waarin nieuwe kwetsbaarheden ontdekt worden, neemt alleen maar toe terwijl de tijd waarin exploits worden ontwikkeld om deze kwetsbaarheden uit te nutten, lijkt alleen maar korter te worden. Het is dan ook niet meer voldoende om slechts eenmaal per jaar, of zelfs per kwartaal, een kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren op het netwerk en Gartner adviseert dan ook om dergelijke analyses op dagelijkse of wekelijkse basis uit te voeren.

Volledige analyse middels vulnerability management automation

SecureLabs automatiseert met de LiveScan alle stappen voor het managen van kwetsbaarheden. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven om de beveiliging van hun netwerken sterker te maken door geautomatiseerde periodieke kwetsbaarheidsanalyses uit te voeren. Binnen deze analyses is eveneens de mogelijkheid aanwezig om te controleren of netwerken en systemen voldoen aan relevante regel- en wetgeving, corporate security policies en compliant zijn met Payment Card Industry (PCI), ISO 27001 of 27002.

Offerte opvragen

Meer weten over de LiveScan?